Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
09.11.2011 07:00
Публикувано преди: 8 yrs
Категория: Кредити, Интервюта
Посещения: 5771

Клиент, който купува имот, е важно да се чувства защитен

Първа инвестиционна банка с нов ипотечен продукт "Кредит Шанс" за имоти от търгове от ЧСИ


Милка Тодорова

Милка Тодорова за "Кредит Шанс"

С нарастване на броя на обявените от частните съдебни изпълнители имоти се увеличава и необходимостта от средства за закупуване на тези имоти и докато преди купувачи бяха само онези, които могат да платят със собствени средства, то сега на пазара излиза кредитен продукт, позволяващ участие на хора, които искат да закупят имот от търг с ипотечно обезпечаване.

В началото на октомври 2011 Първа инвестиционна банка (ПИБ) стартира отпускането на нов вид кредит - "Кредит шанс", за който г-жа Милка Тодорова, директор на дирекция "Банкиране на дребно", ще ни даде допълнителна информация.


Г-жо Тодорова, какво представлява продуктът "Кредит Шанс" и за кого е предназначен?

"Кредит Шанс" е дългосрочен кредит за закупуване на недвижим имот, предназначен специално за имоти, предлагани от частни съдебни изпълнители на публична продан.

Кредитът е предназначен за всяко лице, което може да кандидатства и за другите наши кредити, т.е. лице, което отговаря на условията за отпускане на кредит за закупуване на имот, независимо дали е имот от частен съдебен изпълнител или от свободния пазар - от брокер, от физическо или юридическо лице. Ако лицето отговаря на нашите изисквания ще получи кредит, включително и "Кредит Шанс".


Какви документи са необходими за получаване на "Кредит Шанс"?

Лицето следва да представи документи за себе си и за доходите си (къде работи, какво му е семейното положение,  че няма данъчни задължения) , както е и при кандидатстване за другите ни ипотечни кредити. Важно е да се посочи, че с "Кредит шанс" кандидатът си спестява набавянето на документите, свързани с имота, тъй като последните се взимат от частния съдебен изпълнител.

След разглеждане на документите банката удобрява или не съответния кандидат, което зависи от неговата кредитна история, както и от доходите му. При удобрение по финансови параметри се издава удостоверение за удобрената сума (със срок на валидност от 6 месеца), с което лицето може да си търси имот от свободния пазар или от ЧСИ. Важно е да бъде отбелязано, че при избор на имот от ЧСИ, ЧСИ трябва да има сключен договор с ПИБ, в който са посочени определени отговорности, които липсват в закона.


Списък на ЧСИ с договор към Първа инвестиционна банка


Какво следва да направи едно лице, ако хареса имот, обявен за продажба от ЧСИ (в случай, че ЧСИ има сключен договор към ПИБ)?

При избор на имот от ЧСИ, лицето следва да посети клон на банката, където на база на поисканите от нас и получени от ЧСИ документи се прави оценка на имота. Ако то не е подало документи за кредит по финансови параметри, се взима решение каква сума може да му бъде отпусната. В случайте на удобрен кредит му се предоставя уговорената сума.


Какъв е срокът за удобрение при кандидатстване за "Кредит Шанс"?

Срокът не се отличава от този при кандидатстване и за другите предлагани от нас кредитни продукти, а именно между 1 и 3 седмици. В случай на разглеждане на удобрение по финансови параметри срокът е около една седмица, за имот срокът е по-дълъг. Всичко зависи от това до каква степен за подготвени документите на кандидатстване за кредит и при наличие на всички документи може да получи решение до  5 работни дни. Възможно е дори лицето да поиска кредит и в случай, че е спечелил търга и има налични всички необходими документи, да му бъде отпуснат такъв, с който да направи плащане в рамките на 7-дневния период (в който по закон трябва да се преведе сумата по търга). 

Препоръчваме обаче, да се пристъпи към кандидатстване за кредит преди участие в търга, така че участвайки, клиентът да знае на какви средства може да разчита от банката.


Какво е основното предимство при този вид кредит?

Клиентът може да закупи имот, който се продава от ЧСИ на публична продан, само с обезпечение този имот. Не се изисква допълнително обезпечение.

В същото време клиентът не е утежнен с по-високи лихви или други условия, на който той специално трябва да отговори.

Единствено има по-висока комисионна за управление, в която са включени редица действия от страна на банката като проверка на имота, контакти с ЧСИ, които спестяват всички предварителни проучвания, който клиентът иначе сам трябва да направи. Тази такса е в размер на 3 процента от сумата, като тази такса се заплаща само, ако клиентът усвои кредита, т.е. ако клиентът бъде избран за купувач. Таксата може да заплатена със собствени средства или като част от отпуснатия кредит.

Договорът за кредит може да бъде подписан преди или след участие в търг, като е по-добре това да се случи преди участие в търга. В случай, че клиентът избере това да се случи преди търга на конкретен имот, се сключва договор, в който се уточняват всички детайли и ако спечели, кредитът се активира и изплаща.


С какво "Кредит Шанс" е полезен за ЧСИ?

Полезен е, защото дава възможност на хора, които нямат свободни пари в брой или недвижим имот за обезпечение, да участват на търговете, които са организирани от ЧСИ, т.е. повече потенциални купувачи на имотите, които ЧСИ предлагат на търг. Частните съдебни изпълнители имат не само финансов интерес, но и създават положителен имидж на работата си при реализиране на повече сделки. Това от своя страна ще увеличи броя на клиентите, които да им възлагат принудителни събирания, както и ще им доведе повече потенциални купувачи, тъй като последните ще знаят, че сделки се сключват.


Какви за условията за сключване на договор между ЧСИ и ПИБ?

ПИБ има подготвен договор, който регламентира взаимоотношенията между банката и ЧСИ. Единственото условие е съдебния изпълнител да си открие сметка в ПИБ, която може да ползва само и единствено за тези продажби, които са свързани с този вид кредит. ЧСИ не е задължен да използва сметката за целия си оборот. Ако съдебният изпълнител има забележки към предложения договор, той може да се свърже с нашите юристи за коментар.


Считате ли, че с възможностите на предлагания кредитен продукт ще се увеличат продажбите от публични търгове?

Да, има много клиенти, които харесват дадени имоти, предлагани на търгове, но нямат средства за закупуването им или обезпечение, което да заложат. Единствено имат шанс с "Кредит шанс". Името на продукта беше продиктувано от възможността един клиент да си закупи хубав имот на добра цена без допълнителни изисквания и обезпечения.


Имайки в предвид, че ЧСИ практикуват своята дейност вече няколко години, какво забави появата на подобен кредитен продукт?

Причината е, че кредитният продукт изисква ЧСИ да поеме определени ангажименти, които законът не го задължава да има. Ние от ПИБ се уговаряме на база на свободни договорни отношения с всеки един ЧСИ поотделно, като целта е да се осигури защита на участниците в сделката. Клиент, който купува имота, е важно да се чувства защитен. В случай на обжалване на търга, клиентът все още не е собственик на имота, въпреки това, че го е заплатил с кредит. При решение на съда, което изисква търгът да се повтори, ЧСИ връща сумата, кредитът се погасява и клиентът няма задължение и може да продължи с търсене на друг имот.


От къде посетителите на izpalniteli.com могат да получат допълнителна информация и да кандидатстват за "Кредит Шанс"?

Във всички офиси, където има кредитен специалист, а при липса на такъв в посетения офис, клиентът ще бъде пренасочен към най-близко находящия се специалист.


Повече за продукта "Кредит шанс" можете да получите от: тук

От списъка по-долу можете да получите информация за контакт с кредитни специалисти, които работят с ЧСИ.

Адрес на офисаКредитен специалисттелефон
гр. Бургас, ул. Александровска № 58Йордан Николов056/804436
гр. Бургас, бл. 107, вх. 2Мария Тончева056/804477
гр. Варна, бул. Осми Приморски полк № 80-82Петър Илиев052/662741
гр. Варна, бул. Осми Приморски полк № 128Петя Колева052/662620
гр. Гоце Делчев, ул. Търговска № 41Елена Паскалева0751/69647
гр. Кюстендил, бул. Цар Освободител № 31Кирил Апостолов078/553353
гр. Плевен, ул. Дойран № 138Александър Ганчев064/893110
гр. София, бул. Драган Цанков № 37hrистина Тонева02/8171250
гр. София, пл. Народно събрание № 3hrистина Петкова02/8171367
гр. София, бул. България № 81ГДимо Йорданов02/8171364
гр. София, ул. Майор Първан Тошев № 4Здравко Димитров02/8171525
гр. София, ул. Дякон Игнатий № 7Йордан Николов02/8171160
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 104Татяна Фарталева042/698806
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 69Милена Бобоцова042/698867
гр. Шумен, бул. Симеон Велики № 67Валерия Маринова054/856606Онлайн са 101 регистрирани потребителя