Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
държавен съдебен изпълнител

Драгостина Генчева Качамакова

Район на действие:

Районен съд Нова Загора

Контакт
Телефон: 0457/ 62 994
Факс: 0457/ 62 994
Ел. поща (офис): nzagora-rs@justice.bg
Уеб сайт: rs-novazagora.com
Адрес
ул. "Преславска" 60
8900 град Нова загора
Карта на адреса
Допълнителна информация
ЕИК:

Помощници съдебни изпълнители
Драгостина Генчева Качамакова
Онлайн са 147 регистрирани потребителя