Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
държавен съдебен изпълнител

Стойка Димитрова Димитрова

Район на действие:

Районен съд Петрич

Контакт
Телефон: 0745/ 22 053
Факс: 0745/ 24 381
Ел. поща (офис): rspetrichadm@mail.orbitel.bg
Уеб сайт: www.rs-petrich.org
Адрес
ул. "Цар Борис ІІІ" 28
2850 град Петрич
Карта на адреса
Допълнителна информация
ЕИК:

Помощници съдебни изпълнители
Онлайн са 114 регистрирани потребителя