Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Рег. номер: Фамилия на изпълнител:
частен съдебен изпълнител

Тодор Николов Мавродиев

Регистрационен номер: 707
Район на действие:

Окръжен съд - Бургас

Причина да не виждате подробна информация е:
Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №386/01.12.2011г. на ВКС по ВНОХД №83/2011г. на Бургаски апелативен съд. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-751/29.12.2011г.Служебният архив е запечатан на основание Заповед №873/12.12.2011г. на административния ръководител на ОС Бургас.Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-287/31.05.2012г. на ЧСИ Янко Бъчваров, рег.№709, район на действие ОС Бургас.
Дата на приемане на причината: 01.12.2011
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Последни обявления от ЧСИ Тодор Мавродиев
публикувано преди 8 год
2-стаен апартамент, с. Свети влас, от 20200.00 лв.
публикувано преди 8 год
1-стаен апартамент, град Бургас, от 20661.00 лв.
публикувано преди 8 год
Земеделски/Поземлен имот, с. Ливада, от 834.00 лв.
публикувано преди 8 год
Земеделска земя, с. Равадиново, от 9600.00 лв.
публикувано преди 8 год
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект, с. Манолич, от 48612.00 лв.
публикувано преди 8 год
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект, с. Манолич, от 20834.00 лв.
публикувано преди 8 год
1-стаен апартамент, град Бургас, от 27548.00 лв.
публикувано преди 8 год
Офиси, град Бургас, от 8512.00 лв.
публикувано преди 8 год
1-стаен апартамент, град Бургас, от 11712.00 лв.
публикувано преди 8 год
2-стаен апартамент, град Бургас, от 16576.00 лв.