Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content

ЧСИ

Документи за участие в публична продан

За длъжници

ДСИ

Участие в публична продан

Други

Кодекси

  • Гражданско-процесуален кодекс

Наредби

  • > Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
  • > Наредбa № 1 от 06.02.2006 година за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
  • > Наредбa № 2 от 06.02.2006 година за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
  • > Наредбa № 3 от 06.02.2006 година за годишните отчети на частните съдебни изпълнители
  • > Наредбa № 4 от 6 февруари 2006 година за служебния архив на частните съдебни изпълнители
  • > Наредбa № 6 от 30 май 2006 година за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ
  • > Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители
  • > Инструкция №IЗ-849 от 14 май 2007 година за условията и реда, при който органите на МВР оказват съдействие на ЧСИ и ДСИ /приложения от 1 до 6/
Онлайн са 132 регистрирани потребителя