Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
В момента има 57 активни обявления за публична продан
На страница по: 10 | 25 | 50 | 100
Преглед на обявленията със снимка
 
с. Бояджик, област Ямбол 
Имот 051122 в с. Бояджик, община Тунджа по карта на възстановената собственост, идентичен с парцел XII с площ от 2 980 а по доказателствен акт за со

от 7600 лв 

 
град Тополовград 
ДВОРНО МЯСТО с площ 1096 представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 936, в ведно с всички подобрения в имота

Парцел >

1,096.00 кв.м.

от 7200 лв 

 
с. Златари, област Ямбол 
ул.Космос22 Дворно място в с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на с площ от 3340квм, съставляващо УПИ VІ-102 в ведно с построената в него масивна жилищна сгр

от 14400 лв 

 
град Ямбол 
ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с ИДН: 87374.522.189.3.31, гр. Ямбол, вх. В, ет.1, ап. 31, разположен в сграда 3 на ПИ с ИДН: 87374.522.189, брой нива-1, с площ от 62.40

от 4320 лв 

 
с. Кабиле, област Ямбол 
УПИ XII-420, целият с площ от 1290 от които за ПИ 505 е с площ 1090 в община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩ

от 322344 лв 

 
град Стралджа 
ул.Индустриална 1 гр.Стралджа,

от 112805 лв 

 
град Елхово 
ул. БЕНКОВСКИ 11 гр.Елхово,

Етаж от къща >

71.00 кв.м.

от 33000 лв 

 
град Ямбол 
ул. Батак 34 – 36 20/ 95 идеални части от СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор 87374.550.2.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, находяща се в гр.Ямбол, к

от 29992 лв 

 
с. Устрем, област Хасково 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75191.300.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на

от 1008 лв 

 
с. Устрем, област Хасково 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75191.160.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес н

от 1520 лв 

 
с. Устрем, област Хасково 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75191.197.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрем, общ. Тополовград, обл. Хасково, адрес на

от 4120 лв 

 
с. Овчи кладенец, област Ямбол 
ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кла

от 11816 лв 

 
с. Овчи кладенец, област Ямбол 
ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кла

от 13904 лв 

 
с. Овчи кладенец, област Ямбол 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – за производствено-обслужваща дейност, търговия и услуги, целият с площ 6000 в общ. Тунджа, ведно с построената в

от 56800 лв 

 
град Ямбол 
ул. Димитър Благоев 5 гр.Ямбол,

от 279504 лв 

 
град Ямбол 
ул. Хан Тервел 55А САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.542.33.8.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол,

Гараж >

16.00 кв.м.

от 6800 лв 

 
с. Победа, област Ямбол 
Поземлен имот 585 в обл.Ямболска, представляващ празно дворно място, цялото от 740квм, при граници: път, ПИ ІV-429,ПИ VІ-586 и Поземлен имот 587 с пло

от 49520 лв 

 
град Ямбол 
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ 7, находящ се в гр. Ямбол, вх.А, ет.3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.22.30.7 по кадастрал

от 24000 лв 

 
град Елхово 
ул. 3 – ти март 104 ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ 10, находящ се в гр.Елхово, вх.А, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.2591.1.10

от 20320 лв 

 
с. Ботево, област Ямбол 
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

от 23408 лв 

 
град Елхово 
ул. Сан Стефано 4 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 27382.500.778.1.88, находящ се в гр.ЕЛХОВО, вх.Е, ет.5, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ 88 с площ 61.00

от 27945 лв 

 
с. Ханово, област Ямбол 
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 253, в квартал 34 по плана на с. ХАНОВО, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с площ 11 130 при граници : север – улица, изток – улиц

от 69440 лв 

 
град Ямбол 
ул. Мраморно Море 43 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.543.582.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес на имота: гр. Я

от 245160 лв 

 
с. Могила, област Ямбол 
Ресторант в с.Могила с площ 144квм, имотът представлява самостоятелен обект в масивна сграда със ЗП 372квм,заедно с подобренията,извършени в т

от 20700 лв 

 
с. Голям манастир, област Ямбол 
Сграда-ФУРНА, находяща се в с.Голям манастир, общ.Тунджа, обл.Ямболска, , състояща се от: една част-едноетажна полумасивна постройка със заст

от 5040 лв 

 
с. Калчево, област Ямбол 
Поземлен имот в с.Калчево общ.Тунджа обл.Ямболска, представляващ 3093/3970 ид.ч. от поземлен имот,състоящ се от УПИ ІІ-96 с площ 1270ведно с построен

от 13410 лв 

 
с. Роза, област Ямбол 
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. 815, с площ от 1680 включен в състава на УПИ III – 815, целия с площ от 1690 в квартал 46 по плана на село РОЗА, общ. Тунджа, ведно с по

от 13600 лв 

 
с. Ботево, област Ямбол 
1500/2300 ид.ч. от УПИ ХІІ-7 в с.Ботево, целият с площ от 2300квм, заедно с построената в имота жилищна сграда със ЗП от 62квм

от 2704 лв 

 
с. Ботево, област Ямбол 
ул.Бузлуджа УПИ ХІІІ-7 в с.Ботево, на в с площ от 1245квм, незастроено

Парцел >

1,245.00 кв.м.

от 2792 лв 

 
с. Лозенец, област Ямбол 
½ идеална част от ЖИЛИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 86 построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот V-147 с площ от 1130 в

от 10000 лв 

 
с. Иречеково, област Ямбол 
Поземлен имот IV-2 с площ 1500квм в заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм

от 4800 лв 

 
с. Иречеково, област Ямбол 
Поземлен имот II-2 с площ 1080 обл. Ямболска

Парцел >

1,080.00 кв.м.

от 1600 лв 

 
с. Бояджик, област Ямбол 
Дворно място в с.Бояджик общ.Тунджа обл.Ямболска с площ от 900квм, съставляващо УПИ ІХ 466 в ведно с построената в него масивна жилищна сграда

от 5600 лв 

 
с. Веселиново, област Ямбол 
ул. Добри Войвода 18 с. Веселиново, общ. Тунджа,

от 27000 лв 

 
с. Веселиново, област Ямбол 
ул. Дечка Сюлемезова 13 с. Веселиново, общ. Тунджа,

от 81000 лв 

 
с. Тенево, област Ямбол 
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: нива, цялата с площ от 1.385 дка в местността "Старите лозя", четвърта категория, съставл

от 410 лв 

 
с. Маломир, област Ямбол 
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: масивна едноетажна сграда, застроена на площ от 656.00 построена в отстъпено право на с

от 21240 лв 

 
с. Маломирово, област Ямбол 
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: жилище с площ от 60.00 заедно с дворното място, съставляващо поземлен имот 891, целият с

от 3240 лв 

 
град Стралджа 
ул. Ал. Стамболийски 39 гр. Стралджа,

Къща >

2,276.00 кв.м.

от 14400 лв 

 
град Ямбол 
ул.Милин камък 42 Монолитна двуетажна сграда, находяща се в гр.Ямбол, състояща се от партер-кафе-аперитив, представляващ самостоятелен обект в сграда с иден

от 137025 лв 

 
град Тополовград 
Имот с площ от 4938квм, представляващ обединени бивши имоти УПИ І-446 в ведно с построените в тях канцеларияТърговия на едро с площ от 105квм и с

от 6480 лв 

 
град Ямбол 
ул. Еркесия 2 гр. Ямбол,

от 16960 лв 

 
град Тополовград 
ДВОРНО МЯСТО с площ 1096 представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 936, в ведно с построената в същото двуетажна масивна сграда

от 10400 лв 

 
с. Търнава, област Ямбол 
УПИ IV-82 в с. Търнава, община Тунджа, Ямболска област, отреден за жилищно застрояване, с площ от 1200 по плана на с. Търнава, обл. Ямбол, при грани

от 63417 лв 

 
с. Зимница, област Ямбол 
база в село Зимница

от 464745 лв 

 
с. Каравелово, област Ямбол 
КРАВАРНИК в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, със застроена площ от 963квм, построен в ПИ 151032-частна държавна собственост

от 6840 лв 

 
с. Каравелово, област Ямбол 
КРАВАРНИК в с.Каравелово, общ.Тунджа , обл.Ямбол, със застроена площ от 963квм, построен в ПИ 151032-частна държавна собственост, находящ се в мес

от 20520 лв 

 
град Елхово 
ул.Тунджа11 гр.Елхово на

от 22464 лв 

 
с. Безмер, област Ямбол 
МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – цех за месопреработка и месна заготовка

от 81000 лв 

 
с. Недялско, област Ямбол 
Поземлен имот в с.Недялско, общ.Стралджа, обл.Ямболска, ПИ ХІІ-190 с площ от 635квм в при граници:ПИ ХІІІ-189, ПИ ХІ-193, 470, улица, ПИ ХІV-191, ведно с по

от 6768 лв 

На страница по: 10 | 25 | 50 | 100
Преглед на обявленията със снимка
Какво обозначава цветната лента пред всяко обявление?
 
Публикувано днес
 
Публикувано вчера
 
Последен ден на обявлението
 
Обявлението не е актуално
Онлайн са 176 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение

Филтриране на резултатите

Тип на имуществото

Начална цена

лв.
лв.

Площ

кв.м.
кв.м.
ново търсене