Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content

Рег.№707, Тодор Николаев Мавродиев – ОС Бургас - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №386/01.12.2011г. на ВКС по ВНОХД №83/2011г. на Бургаски апелативен съд. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-751/29.12.2011г. Служебният архив е запечатан на основание Заповед №873/12.12.2011г. на административния ръководител на ОС Бургас.Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-287/31.05.2012г. на ЧСИ Янко Бъчваров, рег.№709, район на действие ОС Бургас.

Рег.№709, Янко Вълков Бъчваров - ОС - Бургас - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т. 7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №303/28.11.2017г. на VI-то ГО на ВКС по г.д. № 2730/2017г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-98/31.10.2017г. на ЧСИ Христо Георгиев, рег.№892, район на действие ОС Варна.

Рег.№714, Любомир Христов Мавров – ОС Варна - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №489/16.04.2010г. по КНОХД №513/2009г. на ВКС. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-1159/20.12.2010г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-133/29.03.2011г. на ЧСИ Станимира Костова-Данова, рег.№718, район на действие ОС Варна.

Рег.№715, Миглена Костадинова Пашова ОС Варна - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-131/05.05.2015г. на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева, рег.№807, район на действие ОС Варна.

Рег.№729, Мариета Димитрова Михова - ОС Велико Търново - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-663/03.09.2012г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ралица Касабова , рег.№731, район на действие ОС Велико Търново по силата на сключен договор от 10.07.2012г. 

Рег. №740 Хинко Желев Михайлов - ОС Добрич - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-964/08.10.2013г. на ЧСИ Лучия Тасева, рег.№737, район на действие ОС Добрич.

Рег.№750, Никола Стоилов Торнев – ОС Пазарджик - Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ във връзка с присъда на Военен съд Сливен, по дело НОХД №2/1972г. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-65/17.02.2011Г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-134/30.03.2011г. на ЧСИ Тодор Луков, рег.№820, район на действие ОС Пловдив.

Рег.№ 763, Светослав Маринов Савов – ОС Разград – Загубил правоспособност на осн. чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-836/08.08.2008г. за прекратяване на правомощията. Служебният архив е предаден на ЧСИ Гюнеш Солаков, рег.№761, район на действие ОС Разград и на ЧСИ Деян Драганов, рег.№762, район на действие ОС Разград, по силата на сключени договори на 10.07.2008г.

Рег.№773, Недко Илиев Недев – ОС Шумен - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-1481/28.10.2008г. на ЧСИ Асен Тонев, рег.№877, район на действие ОС Шумен.

Рег. 776, Иван Димитров Раданов – ОС Ямбол - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-519/20.04.2007г. на ЧСИ Ирина Христова , рег.№878, район на действие ОС Ямбол.

Рег.№777, Биляна Кирилова Поптомова - СГС - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №288/19.10.2012г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 593/2012г. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-1279/15.12.2012г. на ЧСИ Ангел Петров, рег.№849, район на действие Софийски градски съд.

Рег.№794, Янко Иванов Стоянов - Софийски окръжен съд - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №333/02.03.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 4353/2015г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-75/10.06.2016г. на ЧСИ Магдалена Стоянова, рег.№928, район на действие Софийски окръжен съд.

Рег. 799, Христо Василев Георгиев – ОС Благоевград - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.5 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-534/13.05.2014г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Шукри Дервиш , рег.№796, район на действие ОС Благоевград по силата на сключен договор от 11.12.2007г.

Рег.№806,Петър Михайлов Бакалов ОС Бургас -Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание заповед на Министъра на правосъдието №ЛС-И-179/03.04.2012г. на ЧСИ Станимира Николова, рег.№805, район на действие ОС Бургас.

Рег.№816, Иван Колев Карапанчев - ОС - Плевен - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т. 7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №410/19.12.2017г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 3734/2017г. Служебният архив е запечатан със заповед на Председателя на ОС - Плевен. Предстои предаването му на друг частен съдебен изпълнител от същия или съседен район на действие.

Рег.№827, Величко Антонов Апостолов - ОС - Пловдив - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №115/31.05.2017г. на VI-то ГО на ВКС по г.д. № 5433/2016г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-57/30.06.2017г. на ЧСИ Константин Павлов, рег.№824, район на действие ОС Пловдив.

Рег.№835,Поля Цонева Руйчева ОС Сливен - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието СД-04-14/20.02.2017г. на ЧСИ Гергана Грозева Костова, рег.№915, район на действие ОС Сливен.

Рег.№836, Надя Стоянова Гангалова ОС - Сливен - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ със заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-93/12.10.2017г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието CД-04-94/12.10.2017г. на ЧСИ Гергана Илчева, рег.№765, район на действие ОС Стара Загора.

Рег.№842, Нейко Христов Каракашев - Софийски градски съд - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията и за предаване на служебния архив №ЛС-И-221/26.05.2011г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ирина Иванова Митова - Кирезиева , рег.№839, район на действие Софийски градски съд по силата на сключен договор от 01.04.2011г.

Рег.№843, Елена Георгиева Петкова СГС - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-1/05.01.2016г. на ЧСИ Ивелина Дамчова Дамова, рег.№922, район на действие СГС.

Рег.№855, Цветанка Михалова Михова – Ангелова - Софийски градски съд - Загубила правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-1566/12.10.2007г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Мариола Гарибова , рег.№862, район на действие Софийски градски съд по силата на сключен договор от 08.10.2007г. 

Рег.№866, Красимир Стефанов Петков – ОС Стара Загора - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ. Заповед на Министъра на правосъдието за прекратяване на правомощията №ЛС-И-707/26.05.2008г. Служебният архив е предаден на ЧСИ Ивелина Биволова , рег.№869, район на действие ОС Стара Загора по силата на сключен договор от 24.04.2008г.

Рег.№873, Стойко Аспарухов Георгиев - ОС Търговище - Загубил правоспособност на осн. Чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ, във връзка с Решение №215/16.12.2016г. на III-то ГО на ВКС по г.д. № 2837/2016г. Служебният архив е прехвърлен на основание на заповед на Министъра на правосъдието №СД-04-57/11.04.2016г. на ЧСИ Георги Стоянов, рег.№912, район на действие ОС Разград.

Рег.№877, Асен Антонов Тонев - ОС Шумен - Отнета правоспособност. На основание заповед на Министъра на правосъдието №CД-04-49/08.06.2017 г. служебният архив е прехвърлен на ЧСИ Росен Русев, рег. №931, район на действие ОС - Шумен.

Онлайн са 173 регистрирани потребителя