Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 340016
Публикувано на 08.05.2019 12:51
Посещения: 101
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,62672 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 16.05.2019
до 16.06.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
62672.00 лв.
Площ (в кв.м):
71.000
389843
Описание:

АПАРТАМЕНТ № С 4/четири/ с идентификатор 10135.2571.861.1.4 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди седемстотин и едно, точка, осемстотин шестдесет и едно, точка, едно, точка, четири/ находящ се в секция "С", по нотариален акт и съдебно решение, на жилищна сграда с търговско наименование"Палма спрингс" в "к.к. "Чайка", гр. Варна, сграда № 1/ едно/според схемата, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2571.861 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди седемстотин и едно, точка, осемстотин шестдесет и едно/ по кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед №КД-14-03-1083 от 22.04.2013 г. на началника на сгкк Варна, изграден на етап ГРУБ СТРОЕЖ, с площ 70.76 /седемдесет цяло седемдесет и шест стотни/ кв.м. на първи жилищен етаж съгласно нотариален акт и съдебно решение, състоящ се от всекидневна с кухненски бокс, баня-тоалетна, две спални и тераса, при граници на апартамента по предходен нотариален акт: апартамент № С 3, стълбищна клетка и двор от ддвете страни, а според схемата: на същия етаж: 10135.2571.861.1.3, под обекта: 10135.2571.861.1.20, над обекта: 10135.2571.861.1.8, ведно с 2.9840% /две цяло девет хиляди осемстотин и четиридесет десетохиялдни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4.59 /четири цяло петдесет и девет стотни/ кв.м. и същото идеално число пт правото на строеж върху дворното място, находящо се в гр. Варна, к.к. "Чайка" квартал 31/тридесет и едно/ съставляващо УПИ №648 /шестстотин четиридесет и осем/ по плана на к.к. "Чайка", цялото с площ 4822 /четири хиляди осемстотин двадесет и два/ кв.м., при граници на УПИ-то: УПИ №625, път, УПИ №466, УПИ №578, път, УПИ №454, УПИ №647.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 18.06.2019 13:00
291563
Онлайн са 127 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение