Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 342041
Публикувано на 23.05.2019 16:29
Посещения: 139
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Орлин Стоименов Мендов с рег. No: 846 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,71040 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 26.05.2019
до 26.06.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
71040.00 лв.
Площ (в кв.м):
56.000
391871
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 18 (осемнадесет), находящ се в област София, град София, Столична община, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ (старо наименование ж.к. „гара Искър“), блок № 11 (единадесет), вход „А“, на 6 (шести) етаж, със застроена площ 56,48 кв.м. (петдесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра) и кубатура 213 куб. метра (двеста и тринадесет кубически метра), състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи по документ за собственост: изток - Апартамент № 17 на сем. Георгиеви, запад - апартамент № 16 на сем. Тончеви, север - зеленина, юг - зеленина, отгоре - покрив и отдолу - апартамент № 15 на сем. Димитрови, заедно с избено помещение № 12 (дванадесет), при съседи: изток - мазе на сем. Цветкови, запад - коридор, север - коридор и юг - мазе на сем. Лишеви, заедно с 0,842 % (нула цяло осемстотин четиридесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0,842% (нула цяло осемстотин четиридесет и две хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 986 35 54
Определяне на купувач
[кога] на 28.06.2019 06:00
293205
Онлайн са 105 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение