Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 342677
Публикувано на 30.05.2019 06:07
Посещения: 72
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милен Иванов Бъзински с рег. No: 838 обявява за публична продан
Автомивка,25020 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 02.06.2019
до 02.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Автомивка / Автосервиз
Начална цена:
25020.00 лв.
Площ (в кв.м):
96.000
392507
Описание:

АВТОМИВКА /бивш гараж и работилница/ находящ се в гр. София, Район Сердика, при Столична Община в жилищната сграда на ул. „Христо Батанджиев” № 70 /седемдесет/, представляващ самостоятелен обект с кадастрален идентификатор 68134.508.1155.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка петстотин и осем точка хиляда сто петдесет и пет точка две/ със застроена площ по акт за собственост от 96.17 кв.м. /деветдесет и шест цяло и седемнадесет стотни/, а по скица с площ от 116.00 кв.м./ сто и шестнадесет/, ведно със съответните идеални части от дворното място, в което са построени сградите съставляващо УПИ XV – 1155 /петнадесети отреден за имот планоснимачен номер хиляда сто петдесет и пет/, представляващ обект с идентификатор 68134.508.1155 с площ по акт за собственост 295 /двеста деветдесет и пет/ кв.м., а по скица 318 кв.м. /триста и осемнадесет/ със съседи по скица обекти с кадастрални идентификатори 68134.508.5023, 68134.508.1154, 68134.508.1146, 68134.508.1145, 68134.508.1156Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление Лице за контакт в кантората - Анна Търпенова, тел. 0897 091 540, [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 59 42
Определяне на купувач
[кога] на 04.07.2019 08:00
293711
Онлайн са 115 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение