Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 342916
Публикувано на 31.05.2019 09:43
Посещения: 51
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Дияна Живкова Колева-Стефанска с рег. No: 728 обявява за публична продан
Други,25200 лв.,СВИЩОВ
Обявлението е активно
от 16.06.2019
до 16.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Свищов
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
25200.00 лв.
Площ (в кв.м):
50.000
392750
Описание:

недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, ул. "Авксентии Велешки" № 3А, а именно: 50/260 идеални части от урегулиран поземлен имот № XVI пл. номер 2245 в кв. 15 по регулационния план на град Свищов, целият с площ от 260 кв.м., а по скица с площ по регулационния план на града от 250 кв.м. и площ по кадастрален план от 270 кв.м., при граници и съседи: от три страни улици и Иван Цанев, ведно с построения в него гараж № 1 - масивен, със застроена площ от 50 кв.м., преустроен в "Кафе - аперитив", съгласно Разрешение за ползване № 870/20.01.2000 год. на РДНСК гр. Велико Търново, а съгласно СХЕМА ИКАР по отношение на УПИ - поземлен имот 65766.701.2245, гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Авксентий Велешки“ № 3, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП за друг вид застрояване, площ 276 кв.м., стар номер 5012245

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 600 033
Определяне на купувач
[кога] на 18.07.2019 06:00
293908
Онлайн са 201 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение