Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 344886
Публикувано на 13.06.2019 13:53
Посещения: 37
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николай Петров Георгиев с рег. No: 716 обявява за публична продан
Вила,315216 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 11.07.2019
до 11.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Вила
Начална цена:
315216.00 лв.
Площ (в кв.м):
1048.000
394728
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2515.1250 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г.на Изпълнителния директор на АГКК, изм.със Заповед КД-14-03-136/19.01.2011г. на Началника на СГКК-Варна, с административен адрес: гр.Варна, п.к.0, с.о.Ален мак, с площ 1048 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ , номер по предходен план 5151250, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 10135.2515.1250.1249, 10135.2515.1250.1246, 10135.2515.1250.1245, 10135.2515.1250.1251, 10135.2515.1250.9585, който поземлен имот съгласно предходен документ за собственост представлява имот с пл.№1250 – бивш УПИ XIV-1250, кв.78, по КП Ален мак, одобрен със Заповед № РД-1-7706 410/25.11.2003г., с площ на целия имот по предходни документи за собственост и по удостоверение за данъчна оценка 1000 кв.м., а по план 1048, при граници на поземления имот: път, ПИ № № 1251, 1245, 1246, 1249, ведно с построената в имота жилищна сграда със смесено предназначение, включваща следните самостоятелни обекти: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2515.1250.1.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изм.със Заповед КД-14-03-136/19.01.2011г. на Началника на СГКК Варна с адм.адрес: гр.Варна, п.к.0, с.о. Ален мак , ет.-1, обект ТОб, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.1250, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта 1, с площ 188.84кв.м., прилежащи части: ид.част от 31.65% , при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 10135.2515.1250.1.4 , под обекта: няма, над обекта: няма; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2515.1250.1.4, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД – 18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изм. със Заповед КД-14-03-136/19.01.2011г. на Началника на СГКК Варна, с административен адрес гр.Варна, п.к, с.о. Ален мак, ет.-1, гараж, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор №10135.2515.1250, с предназначение на самостоятелния обект гараж в сграда, брой нива на обекта 1, с площ 60 кв.м., прилежащи части: ид.част от 31.65% при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2515.1250.1.3, под обекта-няма, над обекта-няма, като гореописаните два самостоятелни обекта находящи се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, р-н „Приморски“ , м-ст „Кокодива“, по предходен акт представляват общ обект, включващ: СНЕК БАР (търговски обект), с площ 60 кв.м.,състоящ се от две търговски зали, два тоалета с преддверие, склад напитки, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с площ от 40 кв.м., по удостоверение за данъчна оценка, а по техническа експертиза – с площ 42,84кв.м., състоящ се от: миялна зала, аусгус, склад инвентар, помещение подготовка риба, помещение подготовка яйца, склад, помещение за отпадъци, помещение за подготовка месо и птици, помещение за подготовка зеленчук, НАВЕС /с оградни стени/ с площ 80кв.м., състоящ се от офис, битовка, кухня, стая, коридори, вътрешни и външно стълбище и ГАРАЖ с площ 60 кв.м., като общата разгъната застроена площ за целия обект е 248.84 кв.м.по техническа експертиза, а по предходно удостоверение за данъчна оценка - 240 кв.м. , заедно с 31,65% ид.ч. от общите части на сградата, в която се намират описаните обекти и от правото на строеж върху поземления имот, в който се изградени; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2515.1250.1.1, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изм. със Заповед КД-14-03-136/19.01.2011г. на Началника на СГКК Варна, с административен адрес гр.Варна, п.к.0, с.о.Ален мак, ет.1, ап.1, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор № 10135.2515.1250 с предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент, брой нива на обекта: 3, с площ 399.37 кв.м., прилежащи части ид.ч. 17,05% при граници на ниво 1: съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж 10135.2515.1250.1.2, под обекта- няма, над обекта-няма, при граници на ниво 2: съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж 10135.2515.1250.1.2, под обекта- 10135.2515.1250.1.2, над обекта няма, при граници на ниво 3: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма, под обекта 10135.2515.1250.1.2, над обекта няма, като гореописания самостоятелен обект съгласно предходен документ за собственост представлява ЖИЛИЩЕ с обща РЗП 399,37 кв.м., състоящо се от: северозападната част от първи етаж на сграда – пет стаи за даване под наем всяка с баня -тоалет, открита тераса, килер, два коридора, вътрешни стълбища; жилищна част със самостоятелен вход, състояща се от дневна, кухня, тераса към улицата, външно стълбище и вътрешно вито стълбище към второ ниво на жилищната част на втория етаж; северозападната част от втори етаж на сграда -второ ниво на жилищната част- две дневни /едната с тераса/, спалня, баня-тоалет, вътрешно вито стълбище към първо ниво на жилищната част на първия етаж; подпокривно пространство – обособено перално помещение, сушилня, вътрешно стълбище, към трето ниво на жилищната част на третия етаж; целия трети етаж, където е разположено трето ниво на жилищната част – дневна, спалня, коридор, баня-тоалет, вътрешно стълбище към второ ниво на жилищната част на втория етаж; ведно с 17,05% ид.ч. от общите части на сградата, в която се намират описаните обекти и от правото на строеж върху поземления имот, в който са изградени; САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2515.1250.1.2 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със Заповед № РД – 18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД – 14-03-136/19.01.2011г. на Началника на СГКК Варна, с административен адрес: гр.Варна, п.к.0, с.о. Ален мак, ет.1, ап.2, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.1250 с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 2, с площ 134.81кв.м., прилежащи части ид.ч. 51,30%, при граници на ниво 1: съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж 10135.2515.1250.1.1, под обекта няма, над обекта 10135.2515.1250.1.1, при граници на ниво 2: съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж: 10135.2515.1250.1.1, под обекта няма, над обекта- 10135.2515.1250.1.1, като горепосочения самостоятелен обект съгласно предходния документ за собственост представлява ЖИЛИЩЕ с обща РЗП 134,81кв.м.състоящо се от : югоизточната част на първия етаж на сграда – две стаи за даване под наем, кухня, баня-тоалет, коридор, тераса; югоизточната част на втори етаж на сграда – четири стаи за даване под наем, две бани-тоалет, коридор, вътрешно стълбище и един балкон, ведно с 51,30% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е изградена.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 460 181
Определяне на купувач
[кога] на 13.08.2019 07:30
295618
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение