Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345383
Публикувано на 19.06.2019 05:57
Посещения: 26
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,13896 лв.,Бяла
Обявлението е активно
от 18.07.2019
до 18.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Бяла
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
13896.00 лв.
Площ (в кв.м):
63.000
395225
Описание:

АПАРТАМЕНТ №24 /двадесет и четири/, находящ се в гр.Бяла, община Бяла, обл.Варна, в местността "Ишима/Краня", с адрес "Чайка", бл.А, на четвърти жилищен етаж, с идентификатор 07598.65.171.1.24 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, седем, едно, точка, едно, точка, две, четири/, с площ по документ за собственост от 63.35 /шестдесет и три цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., а по скица 63.00 /шестдесет и три/ кв.м., състоящ се от: дневен тракт, спалня, баня - тоалет и тераса, при граници: стълбище, коридор, апартамент 23 /двадесет и три/ и двор, както и припадащите се 2,5861 % /две цяло пет хиляди осемстотин шестдесет и една десетохилядни процента/, равняващи се на 9,47 /девет цяло четиридесет и седем стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж от жилищната сграда с идентификатор 07598.65.171.1 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, седем, едно, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 07598.65.171 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, седем, едно/, цялото с площ от 1916 /хиляда деветстотин и шестнадесет/ кв.м., при граници поземлен имот № 07598.65.138 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, три, осем/, поземлен имот № 07598.65.139 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, три, девет/, поземлен имот № 07598.65.146 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, четири, шест/, поземлен имот № 07598.65.149 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, едно, четири, девет/, поземлен имот № 07598.65.74 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, шест, пет, точка, седем, четири/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 20.08.2019 09:30
295996
Онлайн са 121 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение