Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345437
Публикувано на 19.06.2019 08:15
Посещения: 27
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Многостаен апартамент,47616 лв.,Бяла
Обявлението е активно
от 18.07.2019
до 18.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Бяла
Тип на имуществото:
Многостаен
Начална цена:
47616.00 лв.
Площ (в кв.м):
142.000
395279
Описание:

АПАРТАМЕНТ №21 (двадесет и едно) с адрес на имота по схема: град Бяла, община Бяла, област Варна, ул. "Йордан Ноев", етаж 5 (пет) представляваща самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 07598.305.11.1.37 (нула седем девет осем точка три нула пет точка едно едно точка едно точка три седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-47/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, състоящ се от: дневен тракт с кухня, две спални, баня - тоалет - 2 (два) бр., с две тераси, коридор, стълбище към покрив - открита тераса, със застроена площ от 141.86 (сто четиридесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра) при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 07598.305.11.1.36,; под обекта - 07598.305.11.1.35,; 07598.305.11.1.33,; 07598.305.11.1.32, 07598.305.11.1.35, над обекта - няма, заедно с 5.45782% (пет цяло четиридесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и две стохилядни процента) идеални части от общите части на сграда №1 (едно), равняващи се на 11.61 (единадесет цяло и шестдесет и една стотна) кв.м. идеални части, както и същия процент идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 07598.305.11 (нула седем пет девет осем точка три нула пет точка едно едно).

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 20.08.2019 09:45
296047
Онлайн са 191 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение