Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345820
Публикувано на 21.06.2019 10:10
Посещения: 58
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Джипове,5008 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 21.06.2019
до 21.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Джип
Начална цена:
5008.00 лв.
395662
Описание:

Изпълнително дело №: 20187110400545Изходящ №: 15431 / 14.06.2019 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 22.07.2019 г., на следното МПС, собственост на длъжника по делото ВАРНА БИЛДИНГ ГРУП ООД, в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20187110400545 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ЛЕК АВТОМОБИЛ ТОЙОТА РАВ 4, 2.0 ВВТИ, В РЕГ. № В 7575 КМ, РАМА № JTMBH31VX06029113, ДВИГАТЕЛ № IAZ5500806 - БЕНЗИН, ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ - 2000 КУБ.М., ДАТА НА ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ - 04.11.2006 Г., ОСНОВЕН ЦВЯТ - ТЪМНО СИВ МЕТАЛИК. МПС е предмет на особен залог в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД и има наложени запори по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 5008.00 лв. (пет хиляди и осем) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат МПС могат да сторят това от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г., след предварителна уговорка с длъжника. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG88 BUIN 9561 5100 2708 56, BIC код BUINBGSF, по изп.дело 20187110400545. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 22.06.2019 г. до 22.07.2019 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 23.07.2019 г. от 11:00:00 частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на МПС.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 23.07.2019 08:00
13547
Онлайн са 145 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение