Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345938
Публикувано на 21.06.2019 13:56
Посещения: 66
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Неделчо Любомиров Митев с рег. No: 841 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,70400 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 23.06.2019
до 23.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
кв. Ботунец
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
70400.00 лв.
Площ (в кв.м):
78.000
395780
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 21 (двадесет и едно), находящ се в град София, Столична община, район „Кремиковци“, ж.к. „Ботунец“, в жилищна сграда блок № 16 (шестнадесет), вход Б, на III (трети) етаж, със застроена площ от 77,50 (седемдесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня, тоалетна и баня, при съседи: ляво – апартамент № 8, дясно – тревна площ, отгоре – апартамент № 12 и отдолу – апартамент № 6, заедно с принадлежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 21 (двадесет и едно), както и 4,241 % (четири цяло двеста четиридесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху мястото – терен на комплекса, който апартамент съгласно схема № 15 – 254141 – 18.06.2015 г. от кадастрална карта с данни от КРНИ, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София град, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.8360.1052.1.21 /шест осем едно три четири, точка, осем три шест нула, точка, едно нула пет две, точка, едно, точка, две едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София град, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. София, ж.к. „Ботунец“, БЛ. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 9, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1052, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ 77.50 кв.м., брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.8360.1052.1.20, под обекта: 68134.8360.1052.1.18, над обекта: 68134.8360.1052.1.24, стар идентификатор: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Панел
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 841
Определяне на купувач
[кога] на 25.07.2019 06:00
296458
Онлайн са 195 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение