Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 345941
Публикувано на 21.06.2019 14:41
Посещения: 39
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милен Иванов Бъзински с рег. No: 838 обявява за публична продан
Парцел,108000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 23.06.2019
до 23.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
108000.00 лв.
Площ (в кв.м):
467.000
395783
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/, от квартал 9 /девети/, по плана на гр. София, местност ж.к. „Дружба” II /втора/ част, с площ по доказателствен акт от 467 /четиристотин шестдесет и седем/ кв.м., а по кадастрална карта представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1504.1269 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и четири, точка, хиляда двеста шестдесет и девет/ с площ по кадастрална карта от 468.00 /четиристотин шестдесет и осем/ кв.м., при съседи по скица по акт за собственост: ул. „Обиколна”, тупик, УПИ IV /четвърти/ - за ОХ и озел. и УПИ VII /седми/ - за тролейбусно ухо, а по кадастрална карта – самостоятелни обекти със кадастрални идентификатори: 68134.1504.23, 68134.1504.2348, 68134.1505.2465, 68134.1504.2371.Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.comЛице за контакт в кантората – Благовест Цветанов, тел. 0879 207 796, email: [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 59 42
Определяне на купувач
[кога] на 25.07.2019 08:00
296461
Онлайн са 147 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение