Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 346005
Публикувано на 24.06.2019 08:13
Посещения: 134
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Неделчо Любомиров Митев с рег. No: 841 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,62000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
62000.00 лв.
Площ (в кв.м):
104.000
395847
Описание:

АПАРТАМЕНТ № Б7 (буква Б, седем), изграден в степен на завършеност „груб строеж“, находящ се в град София, СО, район „Триадица“, в жилищната сграда, изградена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-1247 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двеста четиридесет и седем), от квартал 111 (сто и единадесет), по плана на град София, местността „Кръстова вада“, целият с площ от 1277 (хиляда двеста седемдесет и седем) квадратни метра, при съседи: от две страни улици, УПИ III-1248, УПИ IV-1249, УПИ VIII-1669, УПИ VII-1632 и УПИ VI-1236, който АПАРТАМЕНТ № Б7 се намира в секция „Б“ на сградата, на кота +2.80 (плюс двецяло и осемдесет стотни) метра, със застроена площ от 103.81 (сто и три цяло и осемдесет и една стотни) квадратни метра, състоящ се от: коридор, две стаи, дневна-столова с кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна и два балкона, при съседи: от изток – двор, от запад – коридор, стълбище и апартамент № Б6, от север – улица, от юг – двор, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 (седем), находящо се на кота +11.10 (плюс единадесет цяло и десет стотни) метра на гореописаната сграда, с площ от 10.729 (десет цяло седемстотин двадесет и девет хилядни) квадратни метра, при съседи: коридор – тавани, таванско помещение № 6, двор и разделна стена със секция „А“, заедно с 5.002 % (пет цяло и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 22.10 (двадесет и две цяло и десет стотни) квадратни метра и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания УПИ. Съгласно схема № 15-167312/25.02.2019г. на АГКК – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, АПАРТАМЕНТ № Б7 представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1007.727.1.21, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, с адрес на имота: град София, район „Триадица“, ул. „Ген. Иван Колев“ № 45, ет. 2, ап. 7, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1007.727, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1007.727.1.20, под обекта: 68134.1007.727.1.17, 68134.1007.727.1.18, над обекта: 68134.1007.727.1.23, стар идентификатор: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 841
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
296527
Онлайн са 137 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение