Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346046
Публикувано на 24.06.2019 11:15
Посещения: 17
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Христов Петров с рег. No: 921 обявява за публична продан
Магазин,307311 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
жк. Стрелбище
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
307311.00 лв.
Площ (в кв.м):
187.000
395888
Описание:

Недвижим имот, находящ се в новопостроена Жилищна сграда с магазини и ателиета, с два входа, състояща се от: сутерен, партер, пет жилищни етажа и мезонети в подпокривното пространство, с разгърната застроена площ от 6297.41 /шест хиляди двеста деветдесет и седем цяло и четиридесет и една стотни/ квадратни метра, находяща се в гр. София, Столична Община, район Триадица, жк Стрелбище, ул. Мила Родина №26-28 /двадесет и шест- двадесет и осем/, построена върху УПИ № VIII-19,20,21 /осми отреден за имоти планоснимачни номера деветнадесет, двадесет, двадесет и едно/ от квартал 7в /седем буква "в"/ по регулационния план на гр. София, м.Булевард България, целият с площ от 875.00 /осемстотин седемдесет и пет/ квадратни метра, при граници: ул. Мила Родина, ул. Енос, УПИ № IX-25 /девети отреден за имот планоснимачен номер двадесет и пет/, УПИ № VI-24, 27/шести отреден за имоти планоснимачни номера двадесет и две, двадесет и седем/ и УПИ №VII-22,23 /седми отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и две, двадесет и три/, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /МАГАЗИН №5 /пет/, на партера и сутерена на сградата, със застроена площ от 187.04 /сто осемдесет и седем цяло и четири стотни/ квадратни метра, при съседи: за партерния етаж - улица, жилищен вход "Б", коридор, стълбищна клетка на вх. "А", асансьорна шахта на вх.А, партерно помещение до асансьорната шахта, магазин №4 /четири/; и за сутеренния етаж-улица, мазета на вх."Б" №14 /четиринадесет/, №15 /петнадесет/, №16 /шестнадесет/, №17 /седемнадесет/, №18 /осемнадесет/, складови площи, стълбищна клетка на вх."А", асансьорна шахта на вх."А", машинно за асансьор, коридор към мазета на вх.А, заедно с 3.267% /три цяло двеста шестнадесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 19,92 /деветнадесет цяло деветдесет и две стотни/ квадратни метра, или Търговския обект с обща площ от 206,96 /двеста и шест цяло и деветдесет и шест стотни/ квадратни метра и 3.267% /три цяло двеста шестдесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото, описано по-горе, който имот е отбелязван и като Офис №5 /пет/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 943 83 75
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
296562
Онлайн са 194 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение