Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346057
Публикувано на 24.06.2019 11:59
Посещения: 27
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Неделчо Любомиров Митев с рег. No: 841 обявява за публична продан
Заведение,119966.4 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 23.06.2019
до 23.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Заведение/Ресторант/Кафене/Бар
Начална цена:
119966.40 лв.
Площ (в кв.м):
289.000
395899
Описание:

Недвижими имоти, находящи се в град София, Столична община, район „Слатина”, ул. „Поп Харитон” №10 (десет), а именно: СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ на жилищна сграда /кота -2.70 (минус две цяло и седемдесет стотни) метра/, със застроена площ от 236.73 кв.м. /двеста тридесет и шест цяло и седемдесет и три квадратни метра/, състоящ се от: Мазе №1 (едно), Мазе №2 (две), Мазе №3 (три), Мазе №4 (четири), Мазе №5 (пет), котелно и подземен гараж с площ от 154 кв.м. /сто петдесет и четири квадратни метра/, заедно с ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – „КАФЕ-АПЕРИТИВ” на партерния етаж /кота 0.00 (нула) метра/, със застроена площ от 52.33 кв.м. /петдесет и две цяло и тридесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от зала за клиенти, кухня, умивалня съдове, предверие, тоалетна, който ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – „КАФЕ-АПЕРИТИВ” е нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри като самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.702.1261.1.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и две, точка, хиляда двеста шестдесет и едно, точка, едно, точка едно/ с адрес на имота: гр. София, район „Слатина“, ул. „Поп Харитон“ № 10, ет. 1, обект 1, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с брой нива на обекта:1, с посочена в документа площ: няма данни, с прилежащи части: ...; който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.702.1261, при съседни самостоятелни обекти на ниво: 1: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: имот с идентификатор № 68134.702.1261.1.3, заедно със съответните идеални части, припадащи им се от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, за което със Заповед № РД-50-09-438/20.11.1984 г. и Заповед № РД-50-989/24.10.1995 г. е отреден урегулиран поземлен имот VI-261 /шести отреден за имот планоснимачен номер двеста шестдесет и едно/, с площ от 434.50 кв.м. /четиристотин тридесет и четири цяло и петдесет стотни квадратни метра/, в квартал 237 /двеста тридесет и седем/ по плана на гр. София, местност „Подуене-Редута”, при съседи на имота: север – ул. „Поп Харитон”, изток УПИ № VII-260 /седми отреден за имот планоснимачен номер двеста и шестдесет/, юг – УПИ № XI /единадесети/ - за жилищно строителство и запад – УПИ № V-264 /пети отреден за имот планоснимачен номер двеста шестдесет и четири/.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0700 20 841
Определяне на купувач
[кога] на 24.07.2019 21:00
296574
Онлайн са 151 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение