Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346070
Публикувано на 24.06.2019 12:44
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Земеделска земя,854 лв.,Бяла
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Бяла
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
854.00 лв.
Площ (в кв.м):
1362.000
395912
Описание:

1/4 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 07598.35.69 /нула седем пет девет осем точка три петточка шест девет/, находящ се в гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Варна, местност ХАВРАДИС, по кадастралната карта икадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/18.08.2006г./18.08.2006г., на Изпълнителен директор на АК, сплощ : 5449 кв.м, трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, категория наземята при неполивни условия : 4, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 035069, съседи : 07598.35.70,07598.36.97, 07598.35.30, 07598.35.64, 07598.37.80.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
296587
Онлайн са 162 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение