Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346071
Публикувано на 24.06.2019 12:47
Посещения: 73
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Стефан Христов Петров с рег. No: 921 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,125136 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
125136.00 лв.
Площ (в кв.м):
86.000
395913
Описание:

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, Столична Община, район "Слатина", жилищен комлекс "Христо Смирненски", в жилищна сграда - блок № 21 /двадесет и едно/ , а именно: АПАРТАМЕНТ № 34 /тридесет и четири/ на I /първи/ етаж във вход "Б" на горепосочената жилищна сграда, със застроена площ от 85.87 /осемдесет и пет цяло и осемдесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се от: две стаи, преходна дневна, кухня и обслужващи помещения и два балкона, при граници: от изток - зелена площ, от запад - зелена площ, от север - коридор, от юг - апартамент № 56 /петдесет и шест/, от вход "В", собственост на Хание, отгоре - апартамент № 37 /тридесет и седем/, собственост на Дукова, отдолу - мазета, ЗАЕДНО с избено помещение №11 /единадесет/, с площ от 4.82 /четири цяло осемдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници: от изток - зелена площ, от запад - зелена площ, от север - мазе на апартамент № 33 /тридесет и три/, от юг - общи помещения, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и заедно с 2.268% /две цяло и шестстотин двадесет и осем хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 943 83 75
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:00
296588
Онлайн са 177 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение