Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346072
Публикувано на 24.06.2019 12:49
Посещения: 28
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Къща,260000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
кв. Левски
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
260000.00 лв.
Площ (в кв.м):
174.000
395914
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №10135.2554.191.1.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, едно, девет, едно, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-03-615/11.03.2011г. на Началника на СГКК-Варна, адрес на имота: гр. Варна, ул. „Железни врата” №8 /осем/, ет.1 /едно/, ап.1 /едно/, представляващ целия първи етаж на двуетажна жилищна сграда №1 /едно/, със застроена площ от 88 /осемдесет и осем/ кв.м., с предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 87 /осемдесет и седем/ кв.м., състоящ се от: две спални, хол, кухня, баня и тоалет, тераса, при граници по кадастрална скица: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: имот с идентификатор № 10135.2554.191.1.2, ведно с прилежащите ИЗБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ с площ 87 /осемдесет и седем/ кв.м., на полусутеренен етаж, състоящ се от три стаи, баня и тоалет, КАКТО И 240/260 /двеста и четиридесет- двеста и шестдесети/ идеални части от дворното място с идентификатор №10135.2554.191 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, четири, точка, едно, девет, едно/ по същата кадастрална карта, цялото с площ от 249 /двеста четиридесет и девет/ кв.м. по кадастрална скица, а по документ за собственост с площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, при граници на поземленият имот по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори №№10135.2554.190, 10135.2554.196, 10135.2554.192, 10135.2554.101.НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 260 000 лв. /двеста и шестдесет хиляди лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296589
Онлайн са 186 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение