Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346075
Публикувано на 24.06.2019 12:58
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Производствен имот,1545000 лв.,Долни чифлик
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Долни чифлик
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
1545000.00 лв.
Площ (в кв.м):
15100.000
395917
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ кв.м., представляващ УПИ № VIII /осем римско/ в кв.38 /тридесет и осем/ по плана на град Долни Чифлик, община Долни чифлик, обл. Варна, при граници: запад-УПИ ХII - хлебозавод; юг-улица; изток-УПИ Х - Птицекланница; север - ниви, ведно с посторените в имота сгради, както следва: ЕЛЕВАТОРНА КУЛА с площ от 72 /седемдесет и два/кв.м., ЕЛЕВАТОРНА КУЛА с площ от 9 /девет/кв.м.; СКЛАД ЗА ЗЪРНО с площ от 630 /шестстотин и тридесет/кв.м.; СКЛАД ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ с площ от 318 /триста и осемнадесет/кв.м.; СКЛАД ЗА ЗЪРНО с площ от 630 /шестстотин и тридесет/кв.м., КАНТАРНА БУДКА С ШАХТА с площ от 75 /седемдесет и пет/кв.м.; ТРАФОПОСТ площ от 13 /тринадесет/ кв.м.; МЕТАЛЕН НАВЕС тип "ЕЛЕНА" с площ от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м;МЕТАЛЕН НАВЕС ТИП "ЕЛЕНА" с площ 936 /деветстотин тридесет и шест/кв.м.; АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА/ БИТОВА, ЛАБОРАТОРИЯ/ с площ 105 /сто и пет/ кв.м. всички други подобрения и приращения в имота; ПЛОДОХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ, със засторена площ от 2064.43 /две хиляди шестдесет и четири цяло и четиридесет и три стотни/ кв.м., РЗП от 2193.58 /две хиляди сто деветдесет и три цяло и петдесет и осем стотни/кв.м.,НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 1 545 000 лв. /един милион петстотин четиридесет и пет хиляди лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296592
Онлайн са 158 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение