Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346087
Публикувано на 24.06.2019 13:17
Посещения: 21
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Къща,19680 лв.,Рудник
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
19680.00 лв.
Площ (в кв.м):
90.000
395929
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-349 /осми- триста четиридесет и девет/ в квартал 35 /тридесет и пет/ по плана на село Рудник, находящ се в село Рудник, община Долни чифлик, област Варна, целият с площ 1 965 /хиляда деветстотин шестдесет и пет/ кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ по данъчна оценка 40 /четиридесет/ кв.м., състояща се от: външно стълбище, салон, две стаи и изби под жилището, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА зад жилището, с площ по данъчна оценка 25 /двадесет и пет/ кв.м., СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА С НАВЕС, с площ по данъчна оценка 25 /двадесет и пет/ кв.м. и ТОАЛЕТ в двора с площ по данъчна оценка 2 /два/ кв.м., при граници на цялото дворно място: улица, УПИ № IX-350, XII-344, ХIII-345, XIV-346, XV-347 и VII-349. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 19 680 /деветнадесет хиляди шестстотин и осемдесет/ лева.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296602
Онлайн са 143 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение