Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346093
Публикувано на 24.06.2019 13:32
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Склад,116000 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
116000.00 лв.
Площ (в кв.м):
1000.000
395935
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2551.199, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени съсЗаповед РД-18-92/14.1 0.2008 г. на изп. директор на АЕКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-2073/21.12.2010 г. па Началникна СГКК-Варна. адрес на поземления имот: гр. Варна, район Приморски, с.о. „Франгадере и Кокарджа", с площ: 1000 кв.м. трайнопредназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор:няма. номер по предходен план: 215. съседи: 10135.2551.198, 10135.2551.200, 10135.2551.201, 10135.2551.194, 10135.2551.197. ведносъс сгради, които попадат върху имота, а именно:1. Сграда 10135.2551.199.2, застроена площ 187 кв.м. брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова,инфраструктурна сграда;2. Сграда 10135.2551.199.4, застроена площ 93 кв.м. брой етажи 2. предназначение: Административна, делова сграда.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:05
296610
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение