Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346094
Публикувано на 24.06.2019 13:37
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,132480 лв.,Св. Св. Константин и Елена
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
132480.00 лв.
Площ (в кв.м):
95.000
395936
Описание:

Самостоятелен обект с идентификатор 10135.2568.86.8.11 /едно нула едно три пет точка две пет шест осемточка осем шест точка едно едно/, находящ се в гр.Варна, община Варна, област Варна, район Приморски, к.кСв.Св. Константин и Елена, ул.1, № 28, бл.5, ет.5, ап.551, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобренисъс Заповед РД-18-92/14.10.2008г., на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед : няма издаденазаповед за изменение в КККР, самостоятелният обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот сидентификатор 10135.2568.86, предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, брой нива на обекта : 1,посочена в документа площ : 94,92 кв.м, прилежащи части : 3,6899% ид.ч от общите части на сградата и от правото настроеж върху дворното място, равняващи се на 9,68 кв.м, съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж -10135.2568.86.8.12, подобекта : 10135.2568.86.8.8, над обекта : 10135.2568.86.8.14, стар идентификатор : няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:10
296611
Онлайн са 117 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение