Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346095
Публикувано на 24.06.2019 13:47
Посещения: 26
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Жилищна сграда,64519.02 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Сграда
Начална цена:
64519.02 лв.
Площ (в кв.м):
50.000
395937
Описание:

Пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в гр.Варна, ул. Иван Нивянин № 12 А, представляващаПартерен етаж състоящ се от: ИЗБА с полезна площ 25 кв.м., ГАРАЖ с полезна площ 25 кв.м., и ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, съсзастроена площ 50 кв.м., без посочени граници по първичен нотариален акт, разположен в сграда с идентификатор 10135.3515.501.2по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-64/16.05.2008г. на изп. директор на АГКК, адрес насградата: гр.Варна, ул. Иван Нивянин 12, със ЗП на сградата: 48 кв.м.. брой етажи 2, предназначение - друг вид сграда за обитаване,стар идентификатор - няма, номер по предходен план - няма, както и 60 кв.м. идеални части от дворно място,в което е изграденапристройката, съставляващо УПИ № XXII-299, в квартал 40. по плана на 16 микрорайон - север, по плана на гр.Варна, при границиза целия имот: ул. Иван Нивянин, УПИ № ХХ1-298. V- 282, XXI11-300, отразено в кадастралната карта и кдастралните регистри катопоземлен имот с идентификатор 10135.3515.501, адрес на поземления имот: гр.Варна, ул. Иван Нивянин № 12-а, с площ на поземленияимот от 157 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване, старидентификатор- няма, номер по предходен план: 299, при съседи на поземления имот: 10135.3515.510. 10135.3515.502, 10135.3515.489,10135.3515.488, 10135.3515.500.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:15
296612
Онлайн са 177 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение