Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346098
Публикувано на 24.06.2019 13:58
Посещения: 21
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Магазин,59200 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
59200.00 лв.
Площ (в кв.м):
80.000
395940
Описание:

Самостоятелен обект с идентификатор № 10135.2563.106.1.16 /едно нула едно три пет точка две пет шест триточка едно нула шест точка едно точка едно шест/ съставляващ МАГАЗИН, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Бриз - юг",ул. „8-ма" /осма/ № 20 /двадесет/, в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.106.1 /едно нула едно три пет точкадве пет шест три точка едно нула шест точка едно/, на първи етаж, а по кадастрална карта - етаж 0 /нула/, на две нива, собща застроена площ на обекта съгласно нотариален акт - 79,50 /седемдесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м., асъгласно скица - с площ от 49.56 /четиридесет и девет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м., като обектът е разположенна две нива, както следва: - първо ниво с площ 49,56 /четиридесет и девет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м.,състоящо се от: търговска зала, офис, малък склад, санитарен възел и стълбище за долното /сутеренно ниво/ ниво;- второ ниво - сутерен, представляващо СКЛАД с площ 29.94 /двадесет и девет цяло и деветдесет и четири стотни/кв.м., а съгласно схема на самостоятелен обект - граници на обекта, както следва: на първо ниво- на същия етаж: №10135.2563.106.1.10 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно нула/; подобекта: няма; над обекта: № 10135.2563.106.1.11 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шестточка едно точка едно едно/, № 10135.25.63.106.1.12 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шестточка едно точка едно две/, № 10135.2563.106.1.17 /едно нула едно три пет точка две пет шест три точка едно нула шестточка едно точка едно седем/, на второ ниво - на същия етаж: № 10135.2563.106.1.11 /едно нула едно три пет точка две петшест три точка едно нула шест точка едно точка едно едно/, № 10135.2563.106.1.12 /едно нула едно три пет точка две петшест три точка едно нула шест точка едно точка едно две/, № 10135.2563.106.1.17 /едно нула едно три пет точка две петшест три точка едно нула шест точка едно точка едно седем/, под обекта: № 1035.2563.106.1.10 /едно нула едно три петточка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно нула/; над обекта: № 10135.2563.106.1.3 /едно нулаедно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка едно три/, № 10135.2563.106.1.2 /едно нулаедно три пет точка две пет шест три точка едно нула шест точка едно точка две/, а по преходен документ, пи граници:гараж № 1 /едно/, гараж № 2 /две/, козметичен салон, боксониера и улица, заедно с 6.0722 /шест цяло седемстотиндвадесет и две десетохилядни/ % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворнотомясто, в което е построена сградата, съставляващо имот с идентификатор 10135.2563.106 /едно нула едно три пет точкадве пет шест три точка едно нула шест/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:20
296614
Онлайн са 145 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение