Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346099
Публикувано на 24.06.2019 14:00
Посещения: 26
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Други,49600 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 24.06.2019
до 24.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
49600.00 лв.
Площ (в кв.м):
71.000
395941
Описание:

Самостоятелен обект, разположен в жилищна сграда на пет етажа в дворно място, находящо се в гр. Варна, общ. Варна.Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ № VIII- 1835а, отреден като УПИ. идентичен с имот пл.№ 2806 и по скицаПИ с № 3038, в кв. 3, по плана на ж.к. „Бриз-юг", целия с площ от 990 квадратни метра, при граници по документ за собственост: път,поземлен имот № 2805 и поземлен имот № 3039, аименно: ФИТНЕС (ФИТНЕС ЗАЛА), представляващ самостоятелен обект всутерен и на първи етаж в жилищна сграда, със застроена площ от 71 кв.м., състоящ се от : фитнес-зала и баня-тоалет, приграници: ателие, външно стълбище, английски двор, склад към магазин, изба № 7 и коридор, както и 5,6649 % ид.части от общите частина сградата и от правото на строеж върху дворно място, в което сградата е изградена, подробно описано по горе, КАТО СЪГЛАСНОСХЕМА, ИЗДАДЕНА ОТ СГКК - ВАРНА. ГОРЕОПИСАНИЯТ ИМОТ ПРЕДСТАВЛЯВА: Самостоятелен обект сидентификатор 10135.2563Л06ЛЛ0, с адр%с на имота: гр. Варна, ж.к. „Бриз - Юг", ул. „Осма" № 20, ет. 0, самостоятелният обект сенамира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.106. предназназначение на сомостятелния обект: заспортна и развлекателна дейност, на две нива. с посочени в документа площи: 35.50, 35.50 кв.м.. прилежащи части: 5.6649 %. присъседни самостоятелни обекти в сградата: ЗА НИВО 1 на същия етаж: 10135.2563.106.1.16, 10135.2563.106.1.9, под обекта: няма. надобекта: 10135.2563.106.1.17, 10135.2563.106.1.16, 10135.2563.106.1.9, 10135.2563.106.1.13; ЗА НИВО 2 - на същия етаж:10135.2563.106.1.17, 10135.2563.106.1.9. под обекта: няма, над обекта: 10135.2563.106.1.2, 10135.2563.106.1.1, стар идентификатор:няма

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 26.07.2019 06:25
296615
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение