Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346147
Публикувано на 25.06.2019 10:10
Посещения: 68
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,97440 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 18.07.2019
до 18.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
97440.00 лв.
Площ (в кв.м):
76.000
395989
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 8 /ОСЕМ/, находящ се в гр. Варна, ул. "Тодор Димов" № 35 /тридесет и пет/, ет. 4 /четвърти/, с площ от 76.00 /седемдесет и шест/ кв.м., състоящ се от: дневен тракт с кухненски бокс, коридор, две спални, баня, тоалет и три тераси, при граници: апартамент № 7, ул. "Ген. Кантарджиев" и ателие № 9, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7/седем/ с площ 1.92/едно цяло деветдесет и две стотни квадратни метра/ кв.м., както и 6.4852 %/шест цяло четири хиляди осемстотин петдесет и два десетохилядни процента/ ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж на дворното място, попадащо в 5-ти подрайон на гр. Варна, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 92/14.10.2008 на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, имот с идентификатор 10135.2556.103.1.8/едно, нула, едно, три, пет, точка,две, пет, пет, шест, точка, едно, нула, три, точка, едно, точка, осем/ находящ се в гр. Варна, ул. Тодор Димов №35/тридесет и пет/, ет. 4/четири/, ап. 8/осем/. Самостоятелният обект се намира в в сграда 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2556.103/едно, нула, едно, три, пет, точка,две, пет, пет, шест, точка, едно, нула, три/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ 76.00 /седемдесет и шест/ кв.м., както и прилежащи части 6.4852 %/шест цяло четири хиляди осемстотин петдесет и два десетохилядни процента/. При съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2556.103.1.7, и 10135.2556.103.1.9. Под обекта: 10135.2556.103.1.27 и 10135.2556.103.1.28. Над обекта:10135.2556.103.1.12

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 20.08.2019 10:00
296658
Онлайн са 185 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение