Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346201
Публикувано на 25.06.2019 12:50
Посещения: 31
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Надежда Денчева Георгиева с рег. No: 807 обявява за публична продан
Къща,377900 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
377900.00 лв.
Площ (в кв.м):
189.000
396043
Описание:

½ /една-втора/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.5510.169 /едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, едно, нула, точка, едно, шест, девет/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, кв. „Галата”, ул. „Крайбрежна” 18, с площ от 672 /шестстотин седемдесет и два/ кв. м. по кадастрална скица, а по документ за собственост с площ от 700 /седемстотин/ кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, със стар идентификатор съгласно скица – 631 /шестстотин тридесет и едно/, а по акт за собственост представляващ парцел XXX-585 /тридесет римско – пестотин осемдесет и пет/, в квартал 33 /тридесет и три/ по плана на кв. „Галата”, при граници по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори №№10135.5510.8, 10135.5510.744, 10135.5510.168, заедно с ½ /една втора/ идеални част от построен ата в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 10135.5510.169.1 /едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, едно, нула, точка, едно, шест, девет, едно/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Варна, община Варна, област Варна, кв. „Галата”, ул. „Крайбрежна” 18, с площ от 189 /сто осемдесет и девет/ кв. м. по кадастрална скица, брой етажи 3 /три/, с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, съгласно документ за собственост, състояща се от изба, в която се намират: стълбище, котелно помещение, три избени помещения, битов кът; първи етаж, състоящ се от: стълбище, входно антре, столова, кухня, тоалет, баня, хол-дневна с тераса, зимна градина; гараж на втори етаж, състоящ се от: стълбище, входно антре, хол-дневна, две тераси, антре, четири спални, тоалет, баня, дрешник, бодуар; трети етаж, състоящ се от: стълбище, входно антре, шест спални, баня, тоалет, две тераси; тавански етаж, състоящ се от: стълбище, антре, пет стаи, три тераси. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 377 900 лв. /триста седемдесет и седем хиляди и деветстотин лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 616 900
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 09:00
296688
Онлайн са 129 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение