Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 346225
Публикувано на 25.06.2019 14:07
Посещения: 53
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Македониев Бизов с рег. No: 850 обявява за публична продан
Склад,25200 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 26.06.2019
до 26.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
25200.00 лв.
Площ (в кв.м):
27.000
396067
Описание:

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построена в УПИ IV -1492, 1493 /четвърти за имоти планоснимачни номера хиляда четиристотин деветдесет и две и хиляда четиристотин деветдесет и три/, в кв.3 /три/, по плана на гр.София, местността Манастирски ливади – запад, целият имот с площ 4505 /четири хиляди петстотин и пет/ кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ III-1690, УПИ II-1452, УПИ – 1491, имот пл.№ 1494, а именно:Г/ СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, на кота – 4.40м. /четири цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 26.68 /двадесет и шест цяло и шестдесет и осем стотни/квадратни метра, заедно с принадлежащите му 0.1329% (нула цяло и хиляда триста двадесет и девет десетохилядни върху сто) идеални части, равняващи се на 6.56 /шест цяло и петдесет и шест стотни/квадратни метра идеални части от сградата, както и заедно с 0.1224 % (нула цяло хиляда двеста двадесет и четири десетохилядни върху сто) идеални части равняващи се на 5.65 /пет цяло и шестдесет и пет стотни/квадратни метра идеални части от правото на собственост върху земята подробно описана по-горе, при съседи: коридор № 2, складово помещение № 6, мазе № 44, мазе № 43, мазе № 42 и складово помещение № 8.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 981 04 58
Определяне на купувач
[кога] на 29.07.2019 06:00
296705
Онлайн са 174 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение