Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346226
Публикувано на 25.06.2019 14:10
Посещения: 24
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Македониев Бизов с рег. No: 850 обявява за публична продан
Склад,14320 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 26.06.2019
до 26.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
14320.00 лв.
Площ (в кв.м):
15.000
396068
Описание:

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построена в УПИ IV -1492, 1493 /четвърти за имоти планоснимачни номера хиляда четиристотин деветдесет и две и хиляда четиристотин деветдесет и три/, в кв.3 /три/, по плана на гр.София, местността Манастирски ливади – запад, целият имот с площ 4505 /четири хиляди петстотин и пет/ кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ III-1690, УПИ II-1452, УПИ – 1491, имот пл.№ 1494, а именно: СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/, на кота – 4.40м. /четири цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 15.22 /петнадесет цяло и двадесет и две стотни/квадратни метра, заедно с принадлежащите му 0.0758% (нула цяло и седемстотин петдесет и осем десетохилядни върху сто) идеални части, равняващи се на 3.74 /три цяло седемдесет и четири стотни/квадратни метра идеални части от сградата, както и заедно с 0.0698% ( нула цяло шестстотин деветдесет и осем десетохилядни върху сто) идеални части равняващи се на 3.22 /три цяло двадесет и две стотни/квадратни метра идеални части от правото на собственост върху земята подробно описана по-горе, при съседи: коридор № 2, складово помещение № 5, помещение за ел.табло – магазини и складово помещение № 7.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 981 04 58
Определяне на купувач
[кога] на 29.07.2019 06:00
296706
Онлайн са 191 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение