Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346229
Публикувано на 25.06.2019 14:22
Посещения: 15
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Македониев Бизов с рег. No: 850 обявява за публична продан
Склад,24640 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 26.06.2019
до 26.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
24640.00 лв.
Площ (в кв.м):
26.000
396071
Описание:

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построена в УПИ IV -1492, 1493 /четвърти за имоти планоснимачни номера хиляда четиристотин деветдесет и две и хиляда четиристотин деветдесет и три/, в кв.3 /три/, по плана на гр.София, местността Манастирски ливади – запад, целият имот с площ 4505 /четири хиляди петстотин и пет/ кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ III-1690, УПИ II-1452, УПИ – 1491, имот пл.№ 1494, а именно: СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 /пет/, на кота – 4.40м. /четири цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 26.20 /двадесет и шест цяло и двадест стотни/ квадратни метра, заедно с прилежащите му 0.1305 % /нула цяло и хиляда триста и пет десетохилядни върху сто) идеални части, равняващи се на 6.44 /шест цяло и четиридесет и четири стотни/квадратни метра идеални части от сградата, както и заедно с 0.1202% (нула цяло хиляда двеста и две десетохилядни върху сто) идеални части равняващи се на 5.55 /пет цяло и петдесет и пет стотни/квадратни метра идеални части от правото на собственост върху земята подробно описана по – горе, при съседи: складово помещение № 4, калкан с блок „А“, помещение за ел.табло – магазини, складово помещение № 6 и коридор № 2.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 981 04 58
Определяне на купувач
[кога] на 29.07.2019 06:00
296708
Онлайн са 187 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение