Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346280
Публикувано на 26.06.2019 07:02
Посещения: 22
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милен Иванов Бъзински с рег. No: 838 обявява за публична продан
Парцел,163120 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 30.06.2019
до 31.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
163120.00 лв.
Площ (в кв.м):
2425.000
396122
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община- район „Витоша“, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 570 (петстотин и седемдесет), масив 018, парцел 019, с площ от 2425 кв. м. (две хиляди четиристотин двадесет и пет квадратни метра) по нотариален акт, а по скица с площ 2423 кв. м. (две хиляди четиристотин двадесет и три квадратни метра), който имот попада в кадастрален лист 772 (седемстотин седемдесет и две), планоснимачен район „в.з. Малинова долина- Бункера 3-ти (трети) етап“, съгласно скица на имот от цифровия кадастър на Столична община, в неурегулирана територия, при граници (съседи) на имота по скица: имот без посочен планоснимачен номер, имот без посочен планоснимачен номер, имот с планоснимачен № 517 (петстотин и седемнадесет), имот без планоснимачен номер , имот с планоснимачен № 564 (петстотин шестдесет и четири) и имот без посочен планоснимачен номер, идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2047.2093 (шест осем едно три четири точка две нула четири седем точка две нула девет три) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г./11.01.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, адрес на поземления имот: гр.София, район Витоша, местност БАНИЩЕ, при съседи: 68134.2047.2092, 68134.2047.2166, 68134.2047.2094, 68134.2047.2128, 68134.2047.2158.Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.comЛице за контакт в кантората - Деница Минева, тел. 0877 726 137, email: [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 59 42
Определяне на купувач
[кога] на 02.08.2019 08:00
296754
Онлайн са 114 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение