Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346291
Публикувано на 26.06.2019 07:19
Посещения: 26
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милен Иванов Бъзински с рег. No: 838 обявява за публична продан
Гараж,8000 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 30.06.2019
до 31.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
8000.00 лв.
Площ (в кв.м):
17.000
396133
Описание:

Недвижим имот, находящ се в новостроящата се жилищна сграда в гр. София, СО, район Витоша, м. „Гърдова глава”, с административен адрес: гр. София, ул. Резньовете № 31, с идентификатор 68134.1937.736.1, адрес: гр. София, р-н Витоша, ул. Резньовете № 31, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1937.736, със застроена площ от 284 кв. м., брой етажи: 4, а именно:Гараж № 5 с идентификатор 68134.1937.736.1.105, с площ от 16,93 кв. м., заедно с 0,286 % идеални части от общите части на сградата и с 1,09 % идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, цялото с площ от 650 кв. метра, представляващо УПИ № І – 736 в кв. 225 по плана на гр. София, СО, район Витоша, одобрен със заповед № РД – 09 – 5 – 0264 / 27.05.1997г. при граници: от две страни улици, имот пл. № ІІ – 737 и пл. № VІІІ – 741, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.1937.736.1.104.; Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.comЛице за контакт в кантората - Деница Минева, тел. 0877 726 137, email: [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 59 42
Определяне на купувач
[кога] на 02.08.2019 08:00
296761
Онлайн са 184 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение