Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346331
Публикувано на 26.06.2019 08:51
Посещения: 28
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милен Иванов Бъзински с рег. No: 838 обявява за публична продан
Гараж,4557.5 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 28.06.2019
до 28.07.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
4557.50 лв.
Площ (в кв.м):
21.000
396173
Описание:

¼ идеална част от Подземен гараж № 12 /дванадесети/, находящ се в първия сутерен на сградата, със застроена площ 20.50 /двадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, при съседи: гараж № 11 /единадесет/, мазе № 27 /двадесет и седем/, гараж № 13 /тринадесет/ и маневрена пътека, заедно с прилежащите му 2.74% /две цяло седемдесет и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на гаражите в сградата и от правото на строеж гореописаното място, в което се строи сградата, находяща се в гореописания урегулиран поземлен имот

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 980 59 42
Определяне на купувач
[кога] на 30.07.2019 08:00
296797
Онлайн са 199 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение