Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346806
Публикувано на 01.07.2019 06:01
Посещения: 29
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Лучия Тасева Тасева с рег. No: 737 обявява за публична продан
Земеделска земя,25120 лв.,Стожер
Обявлението е активно
от 01.07.2019
до 01.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Стожер
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
25120.00 лв.
Площ (в кв.м):
12002.000
396648
Описание:

- ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 12002,000 кв.м. (дванадесет хиляди и два квадратни метра) III (трета) категория на земята, в местността Сърторман в землището на село Стожер, с идентификатор 69300.4.113 /шест, девет, три, нула, нула, точка, четири, точка, едно, едно, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Стожер, община Добрич, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-286/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с номер по предходен план: 004075, при граници и съседи със следните идентификатори: 69300.4.74, 69300.4.114, 69300.4.110 и 69300.4.33. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: Договор за аренда, акт номер 86, том 14, дв.вх.номер 6673/ 21.06.2013г. За срок от 10 години; Възбрана акт номер 199, том 3, дв.вх.номер 10102/ 02.11.2016г.; Възбрана акт номер 47, том 2, дв.вх.номер 3598/ 03.05.2019г.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 600 313
Определяне на купувач
[кога] на 05.08.2019 06:00
297174
Онлайн са 168 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение