Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 346851
Публикувано на 01.07.2019 10:46
Посещения: 93
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмил Станев Станев с рег. No: 895 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,76664.4 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 18.07.2019
до 18.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
76664.40 лв.
Площ (в кв.м):
110.000
396693
Описание:

1/2(една втора) идеални части от АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2558.129.2.7 (едно нула едно три пет точка две пет пет осем точка едно две девет точка две точка седем) по КККР, одобрени със Заповед № РД 18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" 94, вх. Б, ет.5, ап.7, който самостоятелен обект се намира м сграда №2, разположена в поземлени имоти с идентификатори 10135.2558.129 (едно нула едно три пет точка две пет пет осем точка едно две девет), 10135.2558.132 (едно нула едно три пет точка две пет пет осем точка едно три две) и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 10135.2558.129 (едно нула едно три пет точка две пет пет осем точка едно две девет ), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, с площ от 110,04 (сто и десет цяло и четири стотни) кв.м., състоящ се от три стаи, баня, тоалет и коридор, при съседи: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 10135.2558.129.2.6 и 10135.2558.129.2.5, над обекта - няма, ведно с 23, 5662%(двадесет и три цяло пет хиляди шестстотин шестдесет и две десетохилядни) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания имот

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 600 509
Определяне на купувач
[кога] на 20.08.2019 11:15
297220
Онлайн са 134 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение