Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 347218
Публикувано на 04.07.2019 06:24
Посещения: 85
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николай Петров Ников с рег. No: 810 обявява за публична продан
Парцел,25200 лв.,Кранево
Обявлението е активно
от 18.08.2019
до 18.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Кранево
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
25200.00 лв.
Площ (в кв.м):
1432.000
397061
Описание:

Недвижим имот, находящ се в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, местност "Поляните", ул. "Трета", представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №39459.505.701, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1432 кв.м., стар идентификатор: 39459.505.688; номер по предходен план: 505.555, 505.556,39459.505.688, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м., при съседи: имоти с идентификатори №39459.505.68;39459.505.69; 39459.505.702; 39459.505.506; 39459.504.505; 39459.505.75.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 604 583
Определяне на купувач
[кога] на 20.09.2019 06:00
297472
Онлайн са 117 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение