Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 348120
Публикувано на 11.07.2019 12:37
Посещения: 61
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Борисова Божилова с рег. No: 800 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,25200 лв.,НЕСЕБЪР
Обявлението е активно
от 11.07.2019
до 11.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Несебър
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
25200.00 лв.
Площ (в кв.м):
67.000
397963
Описание:

1. АПАРТАМЕНТ № 25 /двадесет и пет/, находящ се във вх. Б на трети етаж /втори жилищен-втори надпартерен етаж/ на кота +5,72 /пет цяло и седемдесет и две стотни/, състоящ се от антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня - тоалетна, с площ от 67,60 кв.м. /шестдесет и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: външен зид на сградата, апартамент №26, външен зид и апартамент №12, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.77.30.1.32 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемдесет и седем, точка, тридесет, точка, едно, точка, тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, адрес: гр. Несебър, местност: „Кокалу”, ет.3, ап. 25, с площ от 67,00 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, прилежащи части: 15.46 кв.м. от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 51500.77.30.1.33, 51500.77.30.1.15, под обекта: 51500.77.30.1.28, над обекта: 51500.77.30.1.36, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1, с идентификатор № 51500.77.30.1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.77.30, ЗАЕДНО с принадлежащото му МАЗЕ № 27 /двадесет и седем/, находящо се в сутерена на гореописаната сграда, на кота - 2,86 /минус две цяло и осемдесет и шест стотни/, със застроена площ от 4,10 /четири цяло и десет стотни квадратни метра/, при граници: коридор, мазе № 26, ателие № А7 и мазе № 28, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.77.30.1.50 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемдесет и седем, точка, тридесет, точка, едно, точка, петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, адрес: гр. Несебър, местност: „Кокалу”, ет.0, обект м27, с площ от 4.00 кв.м. /четири квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 51500.77.30.1.23, 51500.77.30.1.51, 51500.77.30.1.49, 51500.77.30.1.22, под обекта: няма, над обекта: 51500.77.30.1.27, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1, с идентификатор № 51500.77.30.1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.77.30.2.АПАРТАМЕНТ № 26 /двадесет и шест/, находящ се във вх. Б на трети етаж /втори жилищен-втори надпартерен етаж/ на кота +5,72 /пет цяло и седемдесет и две стотни/, състоящ се от антре, дневна, кухненски бокс, спалня, баня, тоалетна и тераса, с площ от 72,40 кв.м. /седемдесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при граници: общ коридор на етажа, апартамент №27, външен зид и апартамент №25, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.77.30.1.33 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемдесет и седем, точка, тридесет, точка, едно, точка, тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, адрес: гр. Несебър, местност: „Кокалу”, ет.3, ап. 26, с площ от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, прилежащи части: 17.03 кв.м. от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 51500.77.30.1.34, 51500.77.30.1.32, под обекта: 51500.77.30.1.29, над обекта: 51500.77.30.1.37, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1, с идентификатор № 51500.77.30.1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.77.30, ЗАЕДНО с принадлежащото му МАЗЕ № 30 /тридесет/, находящо се в сутерена на гореописаната сграда, на кота - 2,86 /минус две цяло и осемдесет и шест стотни/, със застроена площ от 4,10 /четири цяло и десет стотни квадратни метра/, при граници: коридор, мазе № 29, ателие№ А7 и мазе № 231, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.77.30.1.53 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, седемдесет и седем, точка, тридесет, точка, едно, точка, петдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, адрес: гр. Несебър, местност: „Кокалу”, ет.0, обект м30, с площ от 4.00 кв.м. /четири квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 51500.77.30.1.23, 51500.77.30.1.54, 51500.77.30.1.52, под обекта: няма, над обекта: 51500.77.30.1.27, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1, с идентификатор № 51500.77.30.1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.77.30.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранванепанорама
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 820 080
Определяне на купувач
[кога] на 13.08.2019 07:15
298244
Онлайн са 115 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение