Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 348832
Публикувано на 18.07.2019 11:29
Посещения: 31
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Уляна Колева Димоларова с рег. No: 858 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,74547.3 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 18.07.2019
до 18.08.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
74547.30 лв.
Площ (в кв.м):
103.000
398676
Описание:

АПАРТАМЕНТ № А 20 (буква „А“, двадесет), разположен на 4 (четвърти) етаж в сграда „А“, на кота + 10.50 (плюс десет цяло и петдесет стотни) метра, със застроена площ от 103.19 кв.м. (сто и три цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), състоящ се от: антре, дневна – трапезария с кухненски бокс, кабинет, две спални, две бани с тоалетни и един балкон, при граници на апартамента (по одобрен проект): апартамент № А19 (буква „А“, деветнадесет), общ коридор на етажа, апартамент № А21 (буква „А“, двадесет и едно) и от две страни двор, заедно с припадащите се 1.37 % (едно цяло и тридесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 17.18 кв.м. (седемнадесет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра), както и със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, подробно описан по-горе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4337.1462.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в град София, район „Овча купел”, ул. „Маестро Кънев”, бл. А, ет. 4, ап. А20, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4337.1462. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 103.19 кв.м., прилежащи части: 1.37 % от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68134.1462.1.21, 68134.4337.1462.1.19, под обекта: 68134.4337.1462.1.15, 68134.4337.1462.1.13, над обекта: 68134.4337.1462.1.27, собственост на „МТК ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 121436429 – в ликвидация.Началната цена, от която ще започне проданта е в размер на 74 547.30 лева (седемдесет и четири хиляди петстотин четиридесет и седем лева и тридесет стотинки);

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 951 60 69
Определяне на купувач
[кога] на 20.08.2019 07:00
298841
Онлайн са 116 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение