Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 348846
Публикувано на 18.07.2019 12:20
Посещения: 25
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Уляна Колева Димоларова с рег. No: 858 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,55397.6 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 18.07.2019
до 18.08.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
55397.60 лв.
Площ (в кв.м):
83.000
398690
Описание:

АПАРТАМЕНТ № В 3 (буква „В“, на кирилица буква „Б“, три), разположен на първи етаж в сграда „Б“, на кота + 1.15 (плюс едно цяло и петнадесет стотни) метра, със застроена площ от 83.14 (осемдесет и три цяло и четиринадесет стотни квадратни метра), състоящ се от: антре, дневна – трапезария с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна и един балкон, при граници на апартамента (по одобрен проект): апартамент № В 2 (латинска буква „В“, на кирилица буква „Б“, две), общ коридор на етажа, апартамент № В 4 (латинска буква „В“, на кирилица буква „Б“, четири) и двор, заедно с припадащите се 1.11 % (едно цяло и единадесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.84 кв.м. (тринадесет цяло и осемдесет и четири) стотни квадратни метра, както и със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, подробно описан по-горе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4337.1462.2.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителния Директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в град София, район „Овча купел”, ул. „Маестро Кънев”, бл.B, ет. 1, ап. В3, в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4337.1462. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 83.14 кв.м. и прилежащи части: 1.11% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68134.4337.1462.2.4, 68134.4337.1462.2.2, под обекта: няма, над обекта: 68134.4337.1462.2.10, 68134.4337.1462.2.11, собственост на „МТК ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 121436429 – в ликвидация.Началната цена, от която ще започне проданта е в размер на 55 397.60 лева (петдесет и пет хиляди триста деветдесет и седем лева и шестдесет стотинки);

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 951 60 69
Определяне на купувач
[кога] на 20.08.2019 07:00
298855
Онлайн са 178 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение