Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 348909
Публикувано на 19.07.2019 08:02
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Магазин,27600 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 26.07.2019
до 26.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
27600.00 лв.
Площ (в кв.м):
86.000
398753
Описание:

Поземлен имот-за търговска дейност с идентификатор 12259.1010.40.11.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИД на АГКК съгласно скица на поземлен имот от 11.04.2014г., находящ се в гр.Враца,жк.Дъбника 32, вх.Г,ет.1, обект магазин 6 попада в сграда 11, разположена в имот с идентификатор 12259.1010.40 с площ 85,90 кв.м., съотв. ид.ч. от общите части и от право на строеж . При граници и съседи: на същия етаж- 12259.1010.40.11.33, под обекта- няма , над обекта-12259.1010.40.11.15, 12259.1010.40.11.16.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 28.08.2019 10:30
298918
Онлайн са 202 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение