Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 348910
Публикувано на 19.07.2019 08:09
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Производствен имот,98000 лв.,Криводол
Обявлението е активно
от 26.07.2019
до 26.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Криводол
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
98000.00 лв.
Площ (в кв.м):
2331.000
398754
Описание:

- Съгласно Н. А. за констатиране правото на собственост, вписан в СВ – Враца под вх. рег. № 7825/05.12.2016., акт № 90, том XVII: ИМОТ № 000411 в земл. гр. Криводол, с площ на имота 2.331дка., начин на тр. ползване: стр. материали; категория на земята при неполивни условия: ДЕСЕТА, в местността „ЕЛАКА“, заедно с построените в имота: 1) СГРАДА СТОПАНСКА с площ от 278кв. м.; 2) СГРАДА СТОПАНСКА с площот 746кв. м. и всички подобрения в имота, при граници и съседи: имот № 000412-стр. материали на СД „Силвия – СГИ и С-ие“, имот № 000410 – стр. материали на „Строител - Криводол“ ЕООД, № 039088 – полски път на общ. Криводол, имот № № 039030 – полски път на общ. Криводол.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 28.08.2019 10:30
298919
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение