Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 348911
Публикувано на 19.07.2019 08:14
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Склад,33520 лв.,Криводол
Обявлението е активно
от 26.07.2019
до 26.08.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Криводол
Тип на имуществото:
Склад / Хале
Начална цена:
33520.00 лв.
Площ (в кв.м):
1912.000
398755
Описание:

- Съгласно Н. А. за констатиране правото на собственост, вписан в СВ – Враца под вх. рег. № 7826/05.12.2016., акт № 91, том XVII: ИМОТ № 000412 в земл. гр. Криводол, с площ на имота 1.912дка.; с начин на тр. ползване: стр. материали; категория на земята при неполивни условия: ДЕСЕТА, в местността „ЕЛАКА“, заедно с построените в имота: 1) СКЛАД С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, с пплощ от 36кв. м.; 2) СКЛАД С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, С ПЛОЩ ОТ 94КВ. М., 3) ДР. ЖИЛ. СГРАДА/БАРАКА, ЛЯТНА КУХНЯ, ДР./ с площ от 67кв. м.; 4) ДРУГА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с площот 52кв. м.; 5) ТРАНСФОРМАТОРЕН ПОСТ с площ от 21кв. м., при граници и съседи: имот № 000411 – стр. материали на СД „СИГ и СИЕ“, имот № 039030 – полски път на общ. Криводол, имот № 0390088 – полски път на общ. Криводол, имот № 000405 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000410-стр. материали на „Строител - Криводол“ ЕООД.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 28.08.2019 10:30
298920
Онлайн са 102 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение