Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 349584
Публикувано на 25.07.2019 11:30
Посещения: 26
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мариян Николов Петков с рег. No: 851 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,116800 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 25.07.2019
до 25.08.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
116800.00 лв.
Площ (в кв.м):
92.000
399429
Описание:

Апартамент № 55 (петдесет и пет), находящ се във вход "В" на шести подпокривен етаж от сградата, кота +14.20 (плюс четиринадесет цяло и двадесет стотни) метра със застроена площ от 92.00 (деветдесет и две цяло) квадратни метр състоящ се от входно антре, баня с тоалетна, тоалетна, две спални, дневна, три тераси при съседи: изток - апартамент 54 (петдесет и четири); запад - двор; север - двор; юг - улица заедно с 1.36 % (едно цяло и тридесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върхи мястото ведно със складово помещение № 55 (петдесет и пет) заедно с прилежащия му процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, а съгласно данни от кадастрална карта, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.905.550.1.54 шест, осем, едно, три, четири, точка, девет, нула, пет, точка, пет, пет, нула, точка, едно, точка, пет, четири), град София, община Столична, област София (столица), по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-739 /21.11.2017 г./ 21.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на имота: град София, м. Витоша ВЕЦ Симеоново, вх. В, ет. 6, ап. 54. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.905.550 (шест, осем, едно, три, четири, точка, девет, нула, пет, точка, пет, пет, нула), Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 (едно) с посочена в документа площ: няма данни, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.905.550.1.53, под обекта: 68134.905.550.1.47, 68134.905.550.1.46, 68134.905.550.1.48, над обекта: няма

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 987 38 04
Определяне на купувач
[кога] на 27.08.2019 07:00
299456
Онлайн са 123 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение