Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350002
Публикувано на 31.07.2019 06:38
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Търговски имот,80720 лв.,МЕЗДРА
Обявлението е активно
от 03.08.2019
до 03.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Мездра
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
80720.00 лв.
Площ (в кв.м):
930.000
399855
Описание:

УПИ VІІІ, пл.№1499 от кв.50а, по плана на гр.Мездра, общ.Мездра,одобрен със Заповед №111/20.02.1989г. и Заповед №389/05.05.2006г. ,с площ на целия имот-930 кв.м., ,заедно с изградената в имота ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ СПОМАГАТЕЛЕН КОРПУС ”Склад за резервни части и инструменти”,законосъобразно преустроена в „АВТОСЕРВИЗ И КАФЕ” с площ от 300 кв.м. заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения, приращения , преустройства и изменения в и към гореописания имот и сграда,при граници и съседи на целия имот: от изток-УПИ ІХ-1499, от запад-УПИ VІІ-1499, от север-общинска земя и от юг-вътрешнозаводски път.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 05.09.2019 08:00
299774
Онлайн са 154 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение