Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 350140
Публикувано на 31.07.2019 13:29
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иванка Митева Цонкова с рег. No: 899 обявява за публична продан
Други,77040 лв.,Манастирище
Обявлението е активно
от 11.08.2019
до 11.09.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Манастирище
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
77040.00 лв.
Площ (в кв.м):
30000.000
399993
Описание:

КАРИЕРА - СКАЛА с площ от 30.000 дка.Oписания недвижим имот има издадено и обнародвано Решение за определяне на концесионер № 208 на МС от 19.04.2000г. - за предоставяне на концесия за подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, чрез добив от находище „Манастирище“ - участък „Централен“, обл. Враца, на „Монолит“ АД за срок от 25 години и действие на концесията до 11.03.2024г., С предмет на концесията: особено право на ползване на подземни богатства скалнооблицовъчни материали – варовици , представляващи изключителна държавна собственост съгласно акт за държавна собственост и Решение № 2018 на МС от 19.04.2000 г. , Обд. в ДВ , бр. 34 от 2000 г. като за същото има сключен договор за концесия от 18.05.2000 г. Следва да се има предвид, че правата по договора за концесия, не са предмет на настоящата публична продан и същите не могат да бъдат прехвърляни с нея, поради което договорът за концесия няма да породи права и задължения по отношение на бъдещите купувачи.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 391
Определяне на купувач
[кога] на 13.09.2019 08:30
299894
Онлайн са 192 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение